Handelsbetingelser

1.1 Leverandør

Mjødbryggeriet Petersen & Sønner Aps

Administration:

Østrigsgade 36, 4. th

2300 KBH S 

Produktion:

Bøstrupvej 12

4270 Høng

Cvr: 25015762

Etableringsår: 2013

Tlf: 3025 2524

Mail: petersen@mjodbryggeriet.dk

1.1.1 Aldersbegrænsning

I følge loven om salg af alkohol, skal enhver der køber alkoholdrikke stækere end 1,2 % være fyldt 16 år. Er drikken stærkere en 16,5 % er minimumsalderen 18 år. Ved at gennemføre en ordre på mjodbryggeriet.dk, står kunden inde for at vedkommende lovligt må købe de valgte produkter.

1.2 Levering

1.2.1 Afhentning hos Mjødbryggeriet Petersen & Sønner

Varer bestilt til afhentning på Bøstrupvej 12 kan hentes efter aftale. Mjødbryggeriet Petersen & Sønner henvender os til kunden for koordinering af afhentning. Alle ordrer ligger til afhentning i 7 dage fra ordren er komplet, hvorefter der mailes en rykker for afhentning. Efter yderligere 7 dage annulleres ordren uden varsel. 

1.2.1 Forsendelse 

Mjødbryggeriet Petersen & Sønner sørger for levering med Post Danmark indenfor 1-3 dage. Rettidig levering forudsætter dog at Post Danmark overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Post Danmark, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato.

Mjødbryggeriet Petersen & Sønner kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender Mjødbryggeriet Petersen & Sønner en ny leverance uden beregning.

1.3 Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:

– har modtaget din vare 

– får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. 

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail eller tlf. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Du mister din fortrydelsesret, hvis du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige hensyn ikke er egnet til at blive returneret. Din ordre skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Du bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Det er muligt at returnere varer på Bøstrupvej 12, 4270 Høng efter aftale.

1.3.1 Varens stand ved tilbagelevering

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik.

1.4.1 Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

1.4 Reklamation

Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået op til 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Hvis varen er behæftet med en mangel er kunden berettiget til at kræve omlevering. Det vil sige, at man kan kræve en ny vare fremsendt som erstatning for den, der reklameres over. Dette forudsætter at reklamationen er berettiget, samt at omleveringen ikke medfører urimelige omkostninger for Mjødbryggeriet Petersen & Sønner. Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget. Når du ønsker at reklamere over et produkt skal det indsendes eller leveres til os på vores adresse. 

Når du returnerer varen, bedes du angive følgende bemærkninger på pakken: 

– Ordrenummer 

– Begrundelse for returnering 

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Ved der ønskes at klage over et produkt kan Online Dispute Resolutions hjemmeside benyttes ODRs. Formålet er et online klagesystem, der skal sikre, at de forskellige klageinstanser bliver forbundet og dermed, at klagerne bliver behandlet ens.

1.5 Priser

Alle priser på mjodbryggeriet.dk er angivet i danske kroner og som udgangspunkt inklusiv 25% moms og alle afgifter herunder punktafgifter, told mm.
Der tages forbehold for udsolgte varer, leverandørsvigt, opdateringsfejl, tryk- og tastefejl samt moms- og afgiftsændringer.

1.6 Betaling

Betaling for bestilte varer kan for privatpersoners vedkommende ske online ved brug af Dankort, Visa/Dankort, Visa Mastercard og SWIPP. Alle oplysninger, der indeholder information om betalingskort, sendes krypteret mellem kunde og Quickpay.net. Mjødbryggeriet Petersen & Sønner har ikke adgang til kortoplysninger. Personoplysninger herunder navn, adresse osv. krypteres dog ikke. Læs mere under punktet Persondatapolitik.

Ved en beløbsmæssig stor ordre, forbeholder mjodbryggeriet.dk sig retten til at foretage en kreditvurdering af kunden.

Dette sker for at mindske tabet/svindlen med betalingskort. Mjodbryggeriet.dk forbeholder sig dermed altid retten til at afvise en ordre/transaktion på baggrund af denne vurdering.

Betalingen for varerne trækkes først på din konto, når varerne afsendes eller udleveres fra Mjødbryggeriet Petersen & Sønner.

1.7 Persondatapolitik

Navn, adresse og e-mail adresse opbevares sammen med information om, hvilke varer der er købt i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Dette gøres med det formål at kunne levere dine varer og for, at du senere kan henvende dig og få en kopi af din kvittering. Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Personoplysningerne sendes og opbevares ukypteret. Alle kreditkortoplysninger så som kortnummer,

kontrolcifre og beløb etc. sendes altid krypteret. Oplysningerne sendes mellem kunden og quickpay.net

og Mjødbryggeriet Petersen & Sønner har ikke adgang til disse data.

Oplysninger videregives ikke til tredjemand med mindre der foreligger kendelse fra domstolene herom. Som registreret har du mulighed for indsigt og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Henvendelse herom kan ske på e-mail: petersen@mjodbryggeriet.dk.

1.8 Cookies

På www.mjodbryggeriet.dk bruges cookies til det formål at optimere webshoppen og funktionaliteten.

Herunder at skabe øget brugervenlighed og huske hvilke produkter, der opbevares i kurven. En cookie er en tekstfil, der sendes til din computer fra en server og lagres på computerens harddisk. Din browser kan informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå brugen af cookies helt fra. For at slette cookies der er lagret på din computer kan du bruge følgende fremgangsmåde: I Internet Explorer 5.X under

menuen “Funktioner” -> “Internetinstillinger” -> “Slet cookies””

Dataansvarlig:

Mjødbryggeriet Petersen & Sønner Aps

Østrigsgade 36, 4. th

2300 KBH S

1.9 Statistik

Der bruges logstatistik på www.mjodbryggeriet.dk hvor et statistikprogram opsamler information, som kan give oplysninger om, hvor mange besøgende der er på et givent tidspunkt, hvor de kommer fra, i hvilke dele af webshoppen de besøgende færdes, hvornår besøget startes og sluttes m.m. Denne logstatistik anvendes med samme formål som cookies til at optimere webshoppen og funktionaliteten.

1.10 Rettigheder

Alt fotomateriale og varetekster tilhører Mjødbryggeriet Petersen & Sønner samt de respektive producenter og må ikke anvendes uden samtykke fra ophavsretsindehaver.

1.11 Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Mjødbryggeriet Petersen & Sønner tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, ændringer i produktspecifikationer, udefrakommende faktorer såsom strejke, lockout, blokade, brand, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikter og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører. Mjødbryggeriet Petersen & Sønner kan ikke gøres ansvarlig for driftstab eller følgeskader opstået i forbindelse med manglende levering eller forkert/uhensigtsmæssig brug af det leverede, medmindre andet følger af dansk rets almindelige bestemmelser.